درباره ژوپیتک

آشنایی با ژوپیتک

ژوپیتک برگرفته از کلمه Jupiter به همراه Technology است یعنی هرآنچه که در توانمان باشد از تکنولوژی، با کیفیتی به وسعتJupiter انجام میدهیم. گروه ما در سال 1389 با هدف ارائه خدمات به کمک کارشناسان متخصص و مجرب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شامل مشاوره، اجرا، نگهداری و بهینه سازی تاسیس گردید. مشتریان ما شامل بخش های خصوصی و دولتی می باشند، که افتخار ما همواره رضایت و خشنودی آنان در این سال ها بوده است.
خدمات ما شامل خدمات کامپیوتری، ارتباطات فیزیکی شبکه، سرویس های نرم افزاری شبکه، زیرساخت ارتباطی، پردازش و ذخیره سازی شبکه می باشد که هر یک از موارد نام برده را به شکل تخصصی و با رعایت استانداردهای روز کنسرسیوم های مرتبط جهانی برای شما انجام خواهیم داد. رسالت ژوپیتک بدست آوردن رضایت مشتری است و به این اصل معتقد است، که رضایت شما بهترین سرمایه ما است.

اهداف ژوپیتک

ارائه خدمات ارتباطی

ژوپیتک با ارائه خدماتی اعم از اجرا و نگهداری زیرساخت ارتباطی، پردازش و ذخیره سازی شبکه، اجرا و نگهداری سرویس های نرم افزاری شبکه، اجرا و نگهداری ارتباطات فیزیکی شبکه و هنچنین ارائه انواع خدمات کامپیوتری سعی در راه اندازی و برقرای بستری مطمئن و با کیفیت در حوزه ارتباطات برای انواع پروژه های خانگی و سازمانی را دارد.

purpose2

اعضای تیم

profile-Sample

رضا صالحی

برخی از مشتریان ما

فهرست